PODRŠKA U SVAKOM TRENUTKU

FRAGMAT CORE je naš klijent ali i firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih lajsni od stiropora. Njihov kvalitet proizvoda mora da prati i njihov kvalitet prezentacije u bilo kom trenutku. Uz njih smo uvek bilo da im treba reklamni materijal , katalog, sajt, etikete.... Reagujemo odmah i završavamo u najkraćem mogućem roku.

GRAFIČKI.Dizajn.

Fragmat Katalog_MockUp.jpg

Dizajn ove brošure je obuhvatao i izradu 3D modela lajsni  iz ponude. Svaki model je pažljivo renderovan tako da se uklopi u dizajn samog kataloga. 

POS.Materijal.

Izrada "Point od Sale " materijala po specijalnom zahtevu

Video.Prezentacija.

Snimanje i montaža video materijala samog procesa nastajanja lajsni u fabrici.