Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji www.itacka.com. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji  www.itacka.com zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije iTAČKA. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju  www.itacka.com isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije  www.itacka.com na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

 

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji www.itacka.com mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije iTAČKA i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju biti označeni znakom kompanije iTAČKA, u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Veb  www.itacka.com  takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija iTAČKA  nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristite navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije iTAČKA u potpunosti je isključena. 

Kompanija iTAČKA može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji  www.itacka.com. Zabranjena je upotreba veb lokacije  www.itacka.com koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju  www.itacka.com u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

 

Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji  www.itacka.com isključivo su namenjeni u informativne svrhe. Kompanija iTAČKA posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji  www.itacka.com, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. 

Korisnici koriste veb lokaciju  www.itacka.com i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija iTAČKA. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja. 

Kompanija iTAČKA nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije  www.itacka.com Pored toga, kompanija iTAČKA nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb lokacije  www.itacka.com. Kompanija iTAČKA zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju  www.itacka.com na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.